Dealer Logo

قائمة الأسعار

هدفنا هو أن نقدم لعمالئنا أفضل تكاليف الصيانة لمركباتهم، وذلك عبر توفير األسعار االقتصادية واألكثر تنافسية. باإلضافة إلى شفافية وتنافسية أسعار جدول لدينا، فإننا نحرص أيضاً الصيانة على منح عمالئنا خيارات أخرى. قائمة األسعار الموجودة أدناه تتضمن أجور العمالة.

Left Right

 2022 - 2023 جرووف

زيت المحرك وفلتر الزيت                    18
زيت ناقل الحركة وفلتر الزيت                    48
مجموعة الأحزمة                    14
شمعات الإشعال                    12
فلتر هواء المحرك                       7
فلتر الوقود                       7
فلتر هواء المقصورة                       6
سائل الفرامل                       9
سائل تبريد المحرك                    23
مجموعة الفرامل الأمامية                    34
مجموعة الفرامل الخلفية                    33
أقراص الدوران الأمامي                    53
 أقراص الدوران الخلفي                    59
مسّاحات                    10