Dealer Logo

قائمة أسعار تراكس

هدفنا هو أن نقدم لعمالئنا أفضل تكاليف الصيانة لمركباتهم، وذلك عبر توفير األسعار االقتصادية واألكثر تنافسية. باإلضافة إلى شفافية وتنافسية أسعار جدول لدينا، فإننا نحرص أيضاً الصيانة على منح عمالئنا خيارات أخرى. قائمة األسعار الموجودة أدناه تتضمن أجور العمالة.

Left Right

2013-2020 تراكس

زيت المحرك وفلتر الزيت                    22
زيت ناقل الحركة وفلتر الزيت                    26
مجموعة الأحزمة                    25
شمعات الإشعال                    13
فلتر هواء المحرك                    12
فلتر هواء المقصورة                    10
سائل الفرامل                    17
سائل تبريد المحرك                    24
مجموعة الفرامل الأمامية                    40
مجموعة الفرامل الخلفية                    34
 مجموعة الفرامل الخلفية (أحذية)                    33
أقراص الدوران الأمامي                    73
 أقراص الدوران الخلفي                    82
الفرملة الأسطوانية الخلفية                    54
مسّاحات                    19 

جدول الصيانة